روح الله دهقان نژاد

۱۹دی
لزوم کاهش لوایح دوفوریتی ارسالی از سوی شهرداری تبریز

لزوم کاهش لوایح دوفوریتی ارسالی از سوی شهرداری تبریز

نائب رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز با اشاره به لزوم تدقیق در لوایح و افزایش بعد علمی و نظارتی بر کاهش لوایح دو فوریتی ارائه شده از سوی شهرداری تاکید کرد.